బాబ్రీమసీదును కూల్చివేసి 25 సంవత్సరాలు

share on facebook

 

– బాబ్రీమసీదును కూల్చివేసి 25 సంవత్సరాలు గడిచినా ఇంకా చర్యలు చేపట్టకపోవడంపై ఢిల్లీలో వెల్ఫేర్‌ పార్టీ ఆఫ్‌ ఇండియా నిర్వహించిన నిరసన ప్రదర్శన

 

 

 

 

 

 

 

 

Other News

Comments are closed.