పోలింగ్‌ను బహిష్కరించిన గ్రామస్థులు

share on facebook

గుంటూరు: పోలీసుల వైఖరిని నిరసిస్తూ కట్టవాడ గ్రామస్థులు పోలింగ్‌ను బహిష్కరించారు. పోలీసులు ఓటర్లపై చేయిచేసుకోవడంతో ఆగ్రహించిన గ్రామస్థులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Other News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *