ఓటరు మహాశయా! జాగ్రత్త!

share on facebook

అదిగదిగో వస్తున్నాడు

దవళ వస్త్రంధరించి

చిరునవ్వును సారించి

తేనెమాటలు సంధించి

చిలుకపలుకులతో మురిపించి

నీ చేతిలోని ఆయుధాన్ని ఆశించి

మాటల గారడితో నిను ముంచి

మందు విందుల ఎరచూపి

ధన ప్రవాహపు రుచి చూపి

వాగ్దానాలతో నిను వంచించి

ఆశచూపి నీ ఓటు తస్కరించి

నక్క వినయాలు ఒలకబోసి

నిలువునా నిను దగా చేసి

అధికారం చేజిక్కించుకొని

ఐదేళ్లు తన రీతిన పాలిస్తాడు

నేడు నీ చుట్టూ తిరిగినవాడు

తన చుట్టు తిప్పించుకుంంటాడు

తస్మాత్‌ జాగ్రత్త మహాశయా

లేదంటే అవుతావు నిరాశ్రయ

-వైరాగ్యం ప్రభాకర్‌

Other News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *