పౌర సమాజమా మేలుకో!

share on facebook

నిశ్శబ్దంగా ప్రాణాలు

గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి

కడ చూపుకు నోచుకోక

దేహాలు కాటిలో కాలుతున్నాయి

ఆశ తెగిన వలస పక్షులు

సొంత గూటికి నడక సాగిస్తున్నాయి

లోకం తెలియని పసి ప్రాయాలు

ప్రశ్నార్తకంగా మిగులుతున్నాయి

ఇపుడు…

ప్రపంచం చింతల శిభిరం

బతుకు అంధకార బంధురం

అంతటా….

చిక్కనౌతున్న కరోనా మేఘం

మోగుతున్న మృత్యు నాదం

అయినా..

ఎవరిలో ఏ స్పందనా లేదు

నాకేం కాదన్న అహం వీగిపోదు

శత్రువు సహజీవనమేనని తెలిసినా..

ఏ అప్రమత్తత కాన రాదు

ఎవడికైతే నాకెంటనే భావన తరిగిపోదు

ఎక్కడ చూసినా సమూహా సందళ్ళు

నియమోల్లంఘనల విదృశ్యాలు

ఈ నిర్లక్ష్య తంతు ఇలాగే సాగితే

మానవాలి మరుగున పడ్డ అవశేషం

యావత్ ప్రపంచం చిమ్మచీకటి ఖండం

ఇకనైనా….

పౌర సమాజం మేల్కొనాలి

బాధ్యతనెరిగి మసలుకోవాలి

కలిసికట్టుగా”కరోనా”ను తరిమేయాలి

             “””””””””””””””

(కరోనా అంతానికి  పౌర సమాజాన్నీ మేల్కొలుపుగా…)

 

                            కోడిగూటి తిరుపతి

                            Mbl no:9573929493

Other News

Comments are closed.