రూ.1,61,348 కోట్లతో రాష్ట్ర బడ్జెట్‌

హైదరాబాద్‌ : 2013-14 బడ్జెట్‌ను రూ. 1,61,348 కోట్ల అంచనా ఆర్ధికశాఖమంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు.
– ప్రణాళికావ్యయం రూ. 59,422 కోట్లు
– ప్రణాళికేతర వ్యయం రూ. 1,01,929 కోట్లు
– ద్రవ్యలోటు రూ. 24,487 కోట్లు
– రెవెన్యూ మిగులు రూ . 1023 కోట్లు