ఆ ముగ్గురిలో మీరెవ్వరు..?

ఆ ముగ్గురు
ప్రేమమూర్తులు
ఆదర్శప్రాయులు
దయార్ద్రహృదయులు
ముగ్గురు ఒక్కరైతే
వారే సంఘసంస్కర్తలు

ఒకరు…
ఎవరికే ఇబ్బంది
వచ్చినా స్పందిస్తారు
స్వచ్చందంగా
సహాయాన్ని  అందిస్తారు…
వారే ఉత్తములు…

కొందరు…
కోటీశ్వరులైనా
పిల్లికి కూడా బిక్షం పెట్టరు
తాలి కట్టిన ఆలికి
కడుపున పుట్టిన బిడ్డలకు
తోబుట్టువులకు పెడతారు
రహస్యంగా లెక్కలు వ్రాస్తారు
వారే అధములు…
వారు పరమ పిసనారులు…

మరికొందరు…
తమ హస్తాలకు
జతగా ఆదుకునే
కొన్నివేల…ఆపన్న
అమృత…అభయహస్తాలతో
ప్రజాహిత సామాజిక
కార్యక్రమాలెన్నో నిర్వహిస్తారు

నిరుపేదల…
ఆశలను…ఆకలిని…
అవసరాలను తీర్చేస్తారు…
వారే మహాత్ములు…
మహనీయులు…
వారే ధన్యజీవులు…
పుణ్యమూర్తులు…
వారే సహృదయులు…
సంస్కారవంతులు…
వారే సంఘసంస్కర్తలు…
అమరజీవులు…ఆదర్శప్రాయులు…

రచన:
“కవి రత్న”
“సహస్ర కవి”
పోలయ్య కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్
చరవాణి…9110784502