రాష్ట్రపతి ప్రణబ్‌ముఖర్జీ కోల్‌కత్తా సమీపంలోని తన స్వగ్రామంలోతన కుటుంబసభ్యులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతున్న దశ్యం

రాష్ట్రపతి ప్రణబ్‌ముఖర్జీ కోల్‌కత్తా సమీపంలోని తన స్వగ్రామంలోతన కుటుంబసభ్యులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతున్న దశ్యం