ఉపాధి పనులపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన పీడీ

శంకర్‌పల్లి: రైతుల భాగస్వామ్యం లేకుండా వారి పోలాల్లో ఉపాధిహామీ పనుల త్రిపాదనలను సిద్దం చేయరాదని డ్వామ పీడి అనురాధ అన్నారు. పనుల ఎంపికను ఆమె పరిశీలించి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.