చిగురు మామిడిలో పాముకాటుతో యువకుడి మృతి

కరీంనగర్‌: చిగురుమామిడి మండలంలో ఏల్పుల శ్రీనివాస్‌ ఇంట్లోనుండి బయటికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా సాము కాటుకు గురయ్యాడు.