విజయమ్మ కాన్వాయిలపై రాళ్లు విసిరిన తెలంగాణ వాదులు

గజ్వేల్‌ దీక్ష చేపట్టడానికి వస్తున్న విజయమ్మ కాన్వాయిపై గజ్వెల్‌లో  రాళ్లుతో దాడికి దిగారు.  విజయమ్మ గో బ్యాక్‌ అంటూ నినాదాలు చేశారు.