స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ పంప్‌ హౌసింగ్‌లో గ్యాస్‌ లీక్‌

విశాఖ: స్టీల్‌ప్లాంట్‌ పాత ఎస్‌ఎంఎస్‌ విభాగం పంప్‌ హౌసింగ్‌లో గ్యాస్‌ లీకై ఆరుగురు కార్మికులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.