ఇండోనేషియా ఓపెన్‌ విజేత సైనానెహ్వాల్‌

ఇండోనేషియా: సైనా నెహ్వాల్‌ జురిలిపై 13-21 22-20 21-19 తేడాతో సైనా నెహ్వాల్‌ విజయం సాధించింది విజేతగా నిలిచింది.