ఓటు హక్కు ను వినియోగించుకున్న సిద్దిరాములు

కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రం లో గంజ్ మార్కెట్ విశ్రాంతి భవనం లో బిఎల్ ఎఫ్, బలపరిచిన బిఎల్ పి,పార్టీ కామారెడ్డి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం MLA,అభ్యర్థి సిరిగాద సిద్దిరాములు తన ఓటు హక్కు ను వినియోగించుకున్నారు