గయాలో మావోయిస్ట్‌ కాల్పులు

బీహర్‌: గయాలో మావోయిస్ట్‌లకు పోలీసులకు మధ్య కాల్పులల్లో సీఇర్ప్‌ఎఫ్‌ జవాన్‌ మృతి చెందగా ఇద్దరికి గాయాలు అయినట్లుగా సమాచారం.