తిరుమలలో కొనసాగుతున్న రద్ది

తిరుమల: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న రద్ది ,  31 కంపార్ట్‌మెంట్‌లు నిండి బారులు తీరుతున్న భక్తులు సర్వదర్శనానికి 20గంటల సమయం ప్రత్యేక దర్శణానికి 2కిలో మీటర్ల లైన్‌ కొనసాగుతుంది.