నేడు బంగారం ధరలు

హైదరాబాద్‌: ఈ రోజు రాజధానిలో నమోదయిన బంగారం మరియు వెండి ధరలు ఈ విధంగ ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల బంగారం ధర 30,100. 22 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ. 29,300 కిలో వెండి ధర రూ. 53,300 నమోదయినావి.