రెజ్లీంగ్‌ సెమీస్‌లో సుశీల్‌కుమార్‌ విజయం

లండన్‌: లండన్‌ ఒలంపిక్స్‌లో భారత రెజ్లర్‌ సుశీల్‌కుమార్‌ సెమిపైనల్‌లో కజకిస్తాన్‌ రైజ్లర్‌పై 3-1 తేడాతో సుశీల్‌కుమార్‌ విజయం సాధించాడు.