వాసవీక్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్టులకు సన్మానం

మహదేవ్‌పూర్‌: వాసవీక్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో మహదేవ్‌పూర జర్నలిస్టులకు సన్మానం చేశారు. వాసవి క్లబ్‌ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.