వృథ్వి-2 క్షిపణి ప్రయోగం విజయవంతం

ఒడిశా: వృథ్వి-2 బాలిస్టిక్‌ క్షిపణి ప్రయోగం నేడు విజయవంతంగా జరిగింది. ఒడిశాలోని చాందీపూర్‌ నుంచి ఈ క్షిపణిని ప్రయోగించారు.