183 భవనాలు కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవి: జీహెచ్‌ఎంసీ

హైదరాబాద్‌: జంటనగరాల పరిధిలో పాతబడి, కూలిపోయే స్థితిలో ఉన్న 183 భవనాలను జీహెచ్‌ఎంసీ గుర్తించి ఈ భవనాలను తక్షణమే ఖాళీ చేయాలని జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ సూచించారు.ు.