అమెరికాలో అగంతకుడి ఘాతుకం

అమెరికా: అమెరికాలోని కోలారాడలో బ్యాట్‌మెన్‌ సినిమా ఫ్రివ్యూషోలో అగంతకుడు విచక్షణ రహిత్గంగా కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో అక్కడికక్కడే పదిమంది మరణించారు 40మందికి పైగా తీవ్ర గాయలయినాయి.