కాంట్రాక్ట్‌ పంచాయతీ కార్యదర్శుల భిక్షటన

మెదక్‌: జిల్లాలోని కాంట్రాక్ట్‌ పంచాయతి కార్యదర్శులు కలెక్టరెట్‌ ముందు బిక్షటన చేసి నిరసన తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కటకం శ్రీనివాస్‌ పాల్గొన్నారు.