కేశుబాయ్‌ జేపీకి గుడ్‌బాయ్‌

గుజరాత్‌: బీజేపీ సీనియర్‌ నేత కేశుబాయ్‌ బీజేపీకి గుడ్‌బాయ్‌ చెప్పాడు కొద్ది సేపట్లో ఆయన మీడియా ముందుకు వచ్చి ప్రకటించనున్నారు.