గాంధీ చౌక్‌ దగ్గర రాళ్ల దాడి

లాఠీలతో చెదరగొట్టిన పోలీసులు నిరసన తెలుపుతున్న తెలంగాణ వాదులపై బాష్పవాయువులు ప్రయోగించిన పోలీసులు  సిద్దిపేట ఎల్లమ్మ గుడి వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న తెలంగాణ వాదులపై పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ణీ, భాష్ప వాయు