జెన్నుపల్లి మాటు కాలువ అభివృద్ది పనులను పరిశీలించిన మంత్రి సదర్శన్‌రెడ్డి

నిజామాబాద్‌: నవీన్‌పేట మండలంలోని సిరన్‌పల్లి గ్రామ సమీపంంలోని జెన్నుపల్లి మాటు కాలువ అభివృద్ది పనులను మంత్రి సదర్శన్‌రెడ్డి పరిశీలించారు.