నెల్లూరు పార్లమెంట్‌ స్థానంలో వైకాపా 2లక్షల ఆధిక్యత

నెల్లూరు: నెల్లూరు పార్లమెంట్‌ స్థానంలో వైకాపా అభ్యర్థి రెండు లక్షల ఆధిక్యంలో కోనసాగుతున్నాడు