నేటి బులియన్‌ ధరలు

హైదరాబాద్‌: నగరంలో బంగారం  ఈ విధంగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 30,900గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 28,780గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ. 58,150గా పలుకుతుంది.