నేటి బులియన్‌ ధరలు

హైదరాబాద్‌: బులియన్‌ మార్కెట్‌లో ఈ రోజు బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు రూ. 31,200, 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు రూ.30,000 వెండి కిలో ధర రూ. 59,690గా పలుకుతోంది.