ఫ్రీక్వార్టర్‌ పైనల్‌కు చేరిన యోగేశ్వర్‌దత్‌

లండన్‌ ఒలంపిక్స్‌: లండన్‌ ఒలంపిక్స్‌లో రెజ్లింగ్‌ అరవై కిలోల విభాగంలో యోగేశ్వర్‌దత్‌ ప్రీక్వార్ట్‌ పైనల్‌కు చేరుకున్నాడు