మూడు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్‌ డిపాజిట్‌ గల్లంతు

ఉప ఉన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి మూడు స్తానాల్లో డిపాజిట్‌ గల్లంతయింది. పోలవరం, పరకాల, అనంతపురం అసెంబ్లి స్థానాల్లో డిపాజిట్‌ కోల్పోయింది.