వరంగల్‌లో భారివర్షం

వరంగల్‌: వరంగల్‌లో  ఎడతెరిపి లేకుండ  భారి వర్షం కురుస్తుంది రోడ్లన్ని జలమయం అయినావి. వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందిగ మారింది.