సుర్జీత్‌సింగ్‌ విడుదల

న్యూఢిల్లీ:   సుర్జీత్‌సంగ్‌ 30 ఏళ్ల నుంచి పాకిస్థాన్‌ జైలులో  మగ్గుతున్న సుర్జీత్‌సింగ్‌ ఈరోజు విడుదలయ్యారు. వాఘా సరిహద్దు వద్ద పాకిస్థాన్‌ అధికారులు అయనను భారత్‌కు అప్పగించారు.