హైచ్‌ఐసీసీ ప్రాంగణం ఎగ్జిబిషన్‌ సిబ్బంది

దరాబాద్‌ అంతర్జాలీయ జీవ వైవిధ్య సదస్సుజరుగుతున్న హైచ్‌ఐసీసీ ప్రాంగణం వద్ద హైటెక్స్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ సిబ్బంది అందోళనకు దిగారు హైటెక్స్‌ ఎండీని హౖెెచ్‌ఐసీసీ ప్రాంగణంలోకి అనుమంతించలెదని స్టాళ్లకు తాళాలు వెసి సిబ్బంది నిరసన చెపట్టారు