28.5శాతం పరకాలలో పోలింగ్‌ నమోదయింది

వరంగల్‌: ఉప ఎన్నికల్లో భాగంగా పరకాల నియోజకనర్గంలో జరుగుతున్న పోలింగ్‌లో 12గంటల వరకు 28.5 శాతం పోలింగ్‌ నమోదయినది.