ఓయా హస్టల్‌లో విద్యార్థులకు ఖాళీ చేయిస్తున్న అధికారులు

హైదనాబాద్‌:ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ అదికారులు ఈరోజు ఓయా హస్టల్‌ లో విద్యార్థులను ఖాళీ చేయిస్తున్నారు.మహిళా హస్టళ్లలో కరెంటు,నీటి వసతిని ఓయా సిబ్బంది తొలగించారు.