తిరుమలలో భక్తులరద్దీ సాధారణం

తిరుమల: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. స్వామి దర్శనం కోసం 10కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 7గంటల సమయంపడుతోంది. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 2గంటల సమయం పడుతోంది.