నర్శింహులుపేట మండలంలో ఉపాధ్యాయలకు సన్మానం

వరంగల్‌: నర్శింహులుపేట మండలంలోని దంతాలపల్లి, పెద్దముత్తారం, కుమ్మరికుంట్ల, గ్రామాల్లో ఉపాధ్యాయులను విద్యార్థులు ఘనంగా సన్మానించారు.