రాష్ట్రపతి ఎంపిక బాధ్యత సోనియాదే:ప్రణబ్‌

రాష్ట్రపతి ఎంపిక బాధ్యత సోనియాదే:ప్రణబ్‌

రాష్ట్రపతి ఎంపిక బాధ్యత సో

: రాష్ట్రపతి రేసులో ప్రముఖంగా ప్రణబ్‌ పూరు వినిపిస్తున్న సంధర్భంలో ప్రణబ్‌ తన నివాసంలో విలేఖరులతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రపతి ఎంపిక బాధ్యతను సోనియాకు