వేదిక వైపు మరోమారు టీయర్‌ గ్యాస్‌ ప్రయోగం

సభావేదిక వద్ద రెచ్చి పోయిన పోలీసులు. సభావేదిక వేెనుక భాష్పవాయువు వ్రయోగం ఉద్రిక్తపరిస్థితి, 5నుంచి ఆరు రౌండ్లు ప్రయోగం తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతవరణం