అనంతపురంలో వైకాపా అభ్యర్థి గుర్నతరెడ్డి గెలుపు

అనంతపురం: అనంతపురంలో వైకాపా అభ్యర్థి గుర్నతరెడ్డి 2400 మెజార్టీతో ఆయన విజయ కేతనం ఎగరేశారు.