ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఇన్స్‌రెన్స్‌ బ్రాంచ్‌ మేనేజర్‌ ఆత్మహత్య

హైదరాబాద్‌: ప్రోద్దుటూరు ఒరింయంటల్‌ ఇన్స్‌రెన్స్‌ బ్రాంచ్‌ మేనేజర్‌ జ్ఞానెందర్‌ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో హుస్సేన్‌ సాగర్‌లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఇంకా పూర్తి వివరాలు తేలియలేదు.