ఢిల్లీలో రక్షణశాఖ కార్యదర్శి లియోన్‌ పానిట్ట ప్రధాని మన్మోహన్‌ సింగ్‌తో బెటి అయిన దృశ్యం