నూతన గృహప్రవేశంలో యాలల మండల ప్రజా ప్రతినిధులు.

share on facebook

వికారాబాద్ జిల్లా యాలాల మండలం హాజీపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ గృహప్రవేశానికి  యాలాల్ మండల్ పిఎసిఎస్ చైర్మన్ సురేందర్ రెడ్డి, యాలాల్ మండల్ బిఆర్ఎస్ పార్టీ యువజన విభాగం అధ్యక్షులు ప్రవీణ్ , యాలాల్ మండల్ బిఆర్ఎస్ పార్టీ జాయింట్ సెక్రెటరీ లాలూ ముదిరాజ్ , మరియు కోకట్ మాజీ ఎంపీటీసీ శంకరన్న తదితరులు పాల్గొని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అదేవిధంగా వివిధ పార్టీల రాజకీయ నాయకులు బంధువులు మిత్రులు తదితరులు పాల్గొని ఆర్థిక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Other News

Comments are closed.