వాషింగ్టన్‌లో మాజి సైనికాదికారి ఆత్మహత్య

వాషింగ్టన్‌: భారత మాజి సైనికాధికారి అవతార్‌సింగ్‌  భార్య పిల్లలను చంపి తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఇంకా వివారాలు తెలియలేదు